მათემატიკური ოლიმპიადა ევერესტის – ლოგიკური ამოცანათა კრებული (ნაწილი I)

ოლიმპიადა ევერესტი

მათემატიკა | ევერესტი|დაჩი ნანობაშვილი

20.0 

მათემატიკური ოლიმპიადა „ევერესტის“
2009-2014 წლების მე-2, მე-3, მე-4 მე-5, მე-6 და მე-7 კლასის ამოცანები.
ამოცანებს თან ახლავს, მითითებები მათ ამოსახსნელად, პასუხები და პროცენტული მაჩვენებლები, რამდენმა მონაწილემ ამოხსნა ესა თუ ის ამოცანა სწორად.

კატეგორია:
მათემატიკა
მათემატიკური ოლიმპიადა ევერესტის - ლოგიკური ამოცანათა კრებული (ნაწილი I)
20.0