მათემატიკური ოლიმპიადა ევერესტის – ყველაზე რთული ამოცანათა კრებული (ნაწილი II)

ოლიმპიადა ევერესტი

მათემატიკა | ევერესტი|დაჩი ნანობაშვილი

10.0 

მათემატიკური ოლიმპიადა „ევერესტის“
2016-2017 წლების მე-2, მე-3, მე-4 მე-5 და მე-6 კლასის ყველაზე რთული ამოცანები (ნაწილი 2). ამოცანებს თან ახლავს პასუხები და პროცენტული მაჩვენებლები, რამდენმა მონაწილემ ამოხსნა ესა თუ ის ამოცანა სწორად.

კატეგორია:
მათემატიკა
მათემატიკური ოლიმპიადა ევერესტის - ყველაზე რთული ამოცანათა კრებული (ნაწილი II)
10.0